Minietta dansteater undervisar dramapedagogstudenter i ämnet " Drama i särskolan". Vt 2017
Foto: Minietta