Hur kan man jobba med "Alfabetslandet" i skolan? Undervisning för dramapedagogstudenterna.
Foto: Minietta